Monday, November 6, 2017

22:a söndagen efter trefaldighet

Om frälsning.
Är det kanske att våga ta det första steget i tro? Ett första steg på vägen mot frihet?

Eller är frälsning att bli fri från något? Befriad. Från smärta. Eller beroende. Eller rädsla.

Eller har alltihop bara med dopet att göra?

Frälsning är ett av våra storord. I det här avsnittet samtalar Anders Blomquist med Lotta Rosman Nissen utifrån evangeliet för den tjugoandra söndagen efter trefaldighet och utifrån temat frälsningen.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 057 - Tolkning pågår

Eller lyssna som vanligt direkt i din telefon med appen Acast eller Podcaster.

Sunday, November 5, 2017

Reformationsfirande: Ett specialavsnitt i form av ett predikoexperiment med Anna Norrby

Många människor tycker att det är skrämmande att stå och tala inför andra människor.

Många präster tycker att det är lite besvärligt att predika inför andra präster.

De allra flesta präster försöker undvika att behöva predika oförberedd.

Och jag vågar påstå att de flesta människor jag känner skulle tycka att det vore otäckt - minst sagt! - att hålla en oförberedd predikan i ett rum fullt av präster, blivande präster och andra predikoentusiaster. Men så finns det ett fåtal, åtminstone en, som vågar. Anna Norrby är en sådan modig kvinna. Jag och Ida Wreland mötte henne på teologifestivalen i Uppsala i våras. Där genomförde vi, tillsammans med homiletiklärare Anders Göranzon, ett experiment för att undersöka hur bibelsamtal och predikan kan hjälpas åt.
Experimentet gick till som följer: Jag och Ida fick helt oförberedda en bibeltext i knäet. Den samtalade vi utifrån i 15 minuter inför en liten publik. I publiken satt också Anna Norrby och lyssnade fokuserat. Efter de 15 minuternas samtal fick Anna ytterligare några få minuter på sig att skissa fram sin predikan. Därefter predikade hon inför oss allihop. Och det blev lysande! Ett ganska rörigt och trevande samtal blir en predikan om att Jesus kan spränga gränser och göra allting möjligt.

Nu har vi samlat detta experiment till ett 21 minuter långt specialavsnitt där du får höra text, samtal och predikan. Jag tycker att det är något vackert över det här avsnittet. Det speglar sårbarheten i predikosituationen, men också kraften i den och samarbetets potential även för denna uppgift.

//Clara Nystrand

Klicka här för att lyssna på samtal och predikan: Specialavsnitt med Anna Norrby

Eller lyssna som vanligt direkt i din telefon med Acast eller Podcaster.

Från vänster på bilden: Anna Norrby, Clara Nystrand och Ida Wreland.

Thursday, November 2, 2017

Reformationsfirande: Ett specialavsnitt med Maria Ottensten och Tina Johansson

Maria Ottensten och Tina Johansson har båda två stor erfarenhet av att arbeta med predikan - både teoretiskt, pedagogiskt och praktiskt! De har tillsammans skrivit boken Predikan växer fram. 

När Tolkning pågår möter dem på teologifestivalen i Uppsala blir det ett samtal om det viktiga skrivbordsarbetet bakom varje predikan.

Det blir också ett samtal om jagets plats i predikan. Hur vi talar om oss själva får en stor betydelse för hur predikan tas emot.

Dessutom avslöjar Tina och Maria vilka punkter de brinner för när det gäller predikan.
Kort och tänkvärt samtal!

Klicka här för att lyssna på samtalet: Specialavsnitt Tina Johansson och Maria Ottensten

Eller lyssna som vanligt med Acast eller Podcaster direkt i din telefon.


Wednesday, November 1, 2017

Reformationsfirande: Ett specialavsnitt om kropp och gudstjänst med Åsa Rockberg

Åsa Rockberg är rörelseterapeut och danskonstnär och håller kurser inom Svenska kyrkan om kropp och gudstjänst. Tillsammans med Ida Wreland samtalar hon här om kroppens lust att uttrycka sig och om hur vi gestaltar gudstjänsten i ord och Handling. Hela människan- kropp och sinne - upplever ju mässan, vare sig vi är medvetna om det eller inte. Så hur väljer vi då att förmedla det som sker i rummet? 

Samtalet är inspelat under teologifestivalen i Uppsala 2017.

Klicka här för att lyssna på samtalet: Specialavsnitt Åsa Rockberg

Det går också att lyssna på specialavsnitten på Acast eller Podcaster, precis som med våra vanliga avsnitt.Tuesday, October 31, 2017

Reformationsfirande: Ett specialavsnitt med Bengt Kristensson Uggla

Tolkning pågår vill gärna uppmärksamma att vi i år, och särskilt den här veckan, firar reformationens grundtankar och idéer. Mycket av det som den här podcasten står för, har ju sina rötter just där, i reformationens idéer!

Vi har därför samlat ett antal specialavsnitt med särskilt intressanta personer på tema tolkning och predikan.

Först ut är Bengt Kristensson Uggla som tillsammans med Clara Nystrand resonerar om tolkning i ett sekulariserat samhälle, om gränspassager, om att använda våra erfarenheter av främlingsskap, om att ha en kritisk udd mot sin egen tradition och om att teologi är svårt. Det blir ett samtal som framförallt inspirerar till mod i en värld som alltid befinner sig i förändring.

Avsnittet är inspelat under teologifestivalen i Uppsala 2017.

Klicka här för att lyssna på samtalet: Specialavsnitt Bengt Kristensson Uggla

Det går också att lyssna på specialavsnitten på Acast eller Podcaster, precis som med våra vanliga avsnitt!


Monday, October 30, 2017

Alla själars dag

Döden, döden, döden...

Vad innebär döden rent praktiskt?
Vad vet vi om evigheten?
Hur påverkar vår syn på evigheten det liv vi lever här idag?
Och det här hoppet som är så centralt i kristendomen, vad innebär det egentligen, rent konkret för oss?
Och varför pratar vi så lite om det här?

Inför alla själars dag har Lisa Vinsander och Johanna Lundin ett samtal om döden.

Klicka här för att lyssna på samtalet: 056 - Tolkning pågår

Eller lyssna som vanligt direkt i din telefon med Acast eller Podcaster.Monday, October 23, 2017

20:e söndagen efter trefaldighet

Är Jesus lite bitter när han säger att en profet bara blir ringaktad i sin hemstad? 
Är det jantelagen som spökar när de andra ifrågasätter Jesus legitimitet att säga och göra det han gör? 
Utifrån temat ”Att leva tillsammans” och texten ur Matteusevangeliet samtalar Agge Angusson och Ida Wreland om när det främmande kan upplevas som ett hot, men också hur andras perspektiv kan bli en skatt. ​

Klicka här för att lyssna på samtalet: 055 - Tolkning pågår

Eller lyssna som vanligt med Acast eller Podcaster direkt i din telefon!